I Sporthallen finns Lunndörren, en konferenssal med plats för 110 personer i parkettsittning, 80 personer i skolsittning och 36 personer vid ett U-bord. Storleken är på 125 m2. I anslutning till lokalen finns en cafeteria. TV-flatscreen för PC och video, portabel AV-projektor och ljud, whiteboard och blädderblock.