Regler cykeluthyrning
•       Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas.
•       Förlängning av hyrestiden ska göras innan den ursprungliga hyrestiden gått ut. Vid försenad återlämning debiteras även för nästa dag.
•       Vi förbehåller oss rätten att i efterhand debitera hyrestagaren om hyrd utrustning är skadad.
•       All utrustning som hyrs ut är granskad.
•       Vid ovarsamhet med utrustning är hyrestagaren ersättningsskyldig för skada på utrustning.
•       Om utrustning blir stulen/försvinner debiteras fullt värde för utrustningen.
•       Cykel ska vara tvättad när den återlämnas.
•       Bokad utrustning avbokas senast 14 dagar innan första hyresdag, annars debiteras fullt hyresbepp.
•       Försäkring kan läggas till.